Menu Luk

Købe lamper online?

Kunsten at købe lamper online

Om man køber designer lamper eller andre typer lamper online, så er det om at holde tungen lige i munden og se sig for. Der findes mange lampeshops på nettet, nogle bedre end andre, og derfor kan det godt betale sig at kigge nettet igennem for gode tilbud og udsalgspriser, inden man lægger en ordre i en webshop eller finder favoritlampen i en almindelig butik. Der kan være gode penge at spare og god kundeservice at finde.

For at finde din lampe billigst, må du i gang med at kigge webshops og måske sender butikkerne i nærheden af dig også de gode gamle tilbudsaviser ud. Dem kan du også se nærmere på, før du køber din lampe.

Køb ikke din nye lampe for billigt

Men husk at du også kan købe lamper FOR billigt. Det gælder især online, hvor ikke alle webshops er lige gode. Men hvis man ser sig for og bruger sin sunde fornuft, så er det ikke så svært at se, hvilke shops der er reelle, og hvilke der er svindelforetagender. Selvom svindlerne også bliver mere og mere sofistikerede, da de selvfølgelig også kan se, at almindelige mennesker bliver bedre til at spotte de brodne kar.

Og husk den gamle devise: Ser det ud til at være for godt til at være sandt, så er det det formentlig også. De færreste ”forærer” ting væk.

Kig i de lokale lampeforretninger

Du kan også vælge at gå i en lampeforretning og gøre det på den gode gammeldaws facon. Kigge på udvalget af lamper og så vælge den du synes bedst om. Har du tid og lyst nok, og vil du ikke gå på kompromis, så skal du muligvis besøge mange butikker og køre relativt langt efter det, men finder du den rigtige lampe, så er det jo besværet værd. Selvom det da er lidt mere behageligt og meget nemmere at shoppe lamper online.

Til gengæld har det sin helt egen tilfredsstillelse at finde den rette lampe i butikken og få den med hjem med det samme. Køber du en lampe online, skal du jo først vente på at få den tilsendt. Så er du den utålmodige type, ligger det at købe i almindelige butikker lige for. Du får din lampe med hjem og kan sætte den op med det samme.

De bedste online shops tilbyder dog dag-til-dag levering, så leveringstiden er nede på et absolut minimum når man køber lamper online.

Related Posts