Menu Luk

Erstatninger for alt muligt

woman signing on white printer paper beside woman about to touch the documents

I har haft ualmindeligt travlt på kontoret her i løbet af sommeren. Der er kommet meget arbejde ind. Og I har da også fået ansat en helt ung jurist, som skal hjælpe jer med alle de sager om arbejdsskader. Arbejdsskade erstatning er dit speciale, så du har nu fået en ekstra opgave: At overse den nye medarbejder, indtil du føler, at hun kan arbejde helt selvstændigt. Ok, det er fint med hjælp til opgaverne. Men er det også helt passende, at det kun er dig, der skal samarbejde med – og overse – hende?

Offererstatninger

Kunne ham – din kollega, der mest beskæftiger sig med offererstatning – ikke også have brug for hjælp. Og en nyuddannet vil da synes, at det er dødspændende at arbejde med strafferetssager i stedet for alt det der bureaukrati med forsikringsselskaber og korrespondance. Det er jo et af kendetegnene ved arbejdsskade erstatningssager, at de faktisk ikke involverer en tvist eller kun meget sjældent en kriminel handling.

Der er gode, nedskrevne love, som ikke er til at misforstå. Og ja, de fleste arbejdsgivere har deres arbejdsskadeforsikring og har ikke problemer med erstatningskravet. De har måske problemer med samvittigheden overfor den tilskadekomne. Men deres forsikringsselskab skal betale. Sådan er det. Næh, offererstatning er noget helt andet. Her skal erstatningskravet jo fremsættes under strafferetssagen, der skal føres imod voldsmanden. Og her kan der opstår uenigheder imellem offerets og gerningsmandens repræsentanter (advokaterne).

Mange procedurer

Nu kan det nok være bedst, hvis hun starter med at lære alle de bagvedliggende procedurer, som I skal igennem, inden selve erstatningskravet skal fremsættes – hvad enten det er i retten eller til forsikringsselskabet. Som erstatningsadvokater har I jo et ansvar, der går ud på at sikre jeres klient det størst mulige beløb. Erstatningsbeløbet handler ikke kun om omkostninger, som klienten allerede har måttet tage på sine skuldre: Medicin, tabt arbejdsfortjeneste, særlige behandlinger mv. Nej, det handler også om fremtidige omkostninger: Vil klienten kunne komme tilbage til sit arbejde? Skal han eller hun omskoles – og eventuelt bidrage økonomisk til det? Er der varige mén, som vil få en betydning for vedkommendes fremtid. Der er mange forhold, som skal afdækkes.

Lidt af en opgave

Du tænker dig om. Det bliver en lidt trættende opgave at skulle forklare igen og igen om de forskellige erstatningsposter. Men det bliver da også en spændende opgave at oplære en frisk jurist i, hvordan I skriver til en forsvarsadvokat og, hvordan I skriver til et forsikringsselskab. Er hun kvik, så kommer hun hurtigt efter den bureaukratisk og lidt tunge del af processen – og kan dermed tage vare på enkelte opgaver alene. Og det er her hjælpen vil være nyttig.

Der er nemlig sket det, at I har fået mange sager, der har med arbejdsskader at gøre. Hvorfor? Du har en mistanke, men tør ikke sige den højt: Der bliver sløset med sikkerheden på mange arbejdspladser i sommerferieperioden. Desværre. Og det er måske et emne, som du kunne få hende til at kigge lidt nærmere på, hvis I får lidt tid til det. Det vil vise sig. Lige nu skal du være sød og byde hende velkommen.

Related Posts