Menu Luk

Det er slut med kedelige konferencer

Flere og flere konferencecentre har set deres mulighed, for at være en aktiv medspiller, hvad angår planlægning og tilrettelæggelse af virksomheders konferencer. Det giver store muligheder for, at kombinere strategiske udviklingsmøder med aktiviteter og oplevelser.

Virksomheden Coastzone har indgået samarbejde med flere konferencecentre, for at kunne udbyde en bred vifte af aktiviteter i forbindelse med erhvervsmøder. Coastzone kan bidrage med diverse aktiviteter og udfordringer som f.eks. teambuilding, adventure race og andre action prægede oplevelser. De vil i samarbejde med det aktuelle konferencecenter tage sig af den del af mødet, som angår aktiviteter for deltagerne, hvilket de har meget stor erfaring med. På den måde er det en ideel løsning for konferencecentrene.

Konferencecentrene udbyder dog også selv diverse aktiviteter og oplevelser som kan kombineres med erhvervsmødet/konferencen for på den måde, at kunne differentiere sig fra konkurrenterne. Konferencecentrene er i skarp konkurrence med hinanden om, hvem der kan yde den bedst mulige løsning i form af lokaler, omgivelser og aktiviteter. Det er ikke længere nok bare at stille et lokale til rådighed, som virksomhederne så kan råde over. Det kræver i langt højere grad at konferencecenteret er i stand til at yde den bedst mulige service og samlede pakke for en perfekt erhvervskonference.

Flere steder som fx http://www.hotelvejlefjord.dk/moede-og-konference/konferencecenter  giver gode muligheder for, at kunne arrangerer et break i naturrige omgivelser eller wellness og sundhedspleje. Som f.eks. massage, termiske bade, skov og vand områder mm.

For at kunne motivere sine ansatte bedst muligt og få mest muligt effekt ud af sine møder, er det essentielt at omgivelserne og lokalerne er attraktive. Men med mulighederne for at kunne involvere og aktivere sine ansatte i form af aktiviteter, kan det være med til at skabe øget energi og intensitet under de strategiske beslutninger og innovative processer.

Hovedformålet med konferencer og erhvervsmøder skal dog stadig være vidensdeling, strategiplanlægning, networking mm. Men med den interne konkurrence der er mellem konferencecentrene giver det i særdelshed gode muligheder for, at kunne motivere medarbejderne i form af alternativer møder. Hvilket vi i Danmark er kendt for at benytte.

Ikke mindst ved at involvere medarbejderne og reducere envejskommunikationen. Før i tiden handlede det ofte om at virksomhederne havde en masse informationer og viden, som skulle kommunikeres ud til deres ansatte, kunder el. lign. Det kan for nogen virke kedelig og uinteressant, specielt hvis man ikke formår at benytte en inspirerende taler. Der er gode muligheder for at lave et spændende og udfordrende break i en ellers lang konference dag. Man behøver derfor som konferencearrangør ikke at planlægge det helt store. Da omgivelserne, kompetencerne og muligheder ofte i forvejen er en etableret del af konferencecenteret.

Det er altså slut med kedelige konferencer, hvor deltagerne skal sidde og lytte en hel dag, da man både som konferencecenter og som konferencearrangør ønsker at udfordrer og aktiverer deltagerne.
Det er en satsning, som konferencecentrene har lavet for at kunne udbyde til en bredere målgruppe, samt udbyde et bredere sortiment til den eksisterende målgruppe, hvilket i sidste ende gerne skulle gavne servicen og oplevelsen os den besøgende af konferencecenteret.

Related Posts