Menu Luk

Rundvisning på trykkeri

Som medlem af en erhvervsklub for yngre erhvervsfolk får man en del oplevelser af meget forskellig art. Men mange af dem handler om virksomhedsbesøg, som jeg altid har fundet meget interessante. På den måde lærer man om andre brancher end den, man selv er beskæftiget i, og det synes jeg udvider horisonten på en meget positiv måde.

På vores faste mødeaften i denne uge indledte vi aftenen med en rundvisning på et meget moderne trykkeri , som vi har her i byen. Mange af os i klubben har sjældent eller måske endda aldrig haft kontakt til et trykkeri, så vi lærte vist alle sammen noget nyt den aften.

Ejeren viste rundt

Det var trykkeriets ejer, der selv viste os rundt. Der er næppe tvivl om, at han gerne ville gøre et godt indtryk på os. Vi var 22 mand, alle ansat i det private erhvervsliv, så trykkeren har nok haft i baghovedet, at der kunne være potentielle kunder i vores flok. Under alle omstændigheder blev vi beværtet ganske fyrsteligt.

Ejeren blev spurgt, hvordan han havde fundet de helt igennem perfekte lokaler til at etablere sin virksomhed i, og han svarede, at han naturligvis havde brugt nettet – nærmere bestemt en portal for erhvervsejendomme med navnet Respace.

Den noterede jeg mig, og i pausen tjekkede jeg den for mit eget behov: Kontorlokaler i Aarhus. Og ganske rigtigt: Der var et par yderst interessant emner, så jeg fik dobbelt bonus ud af det besøg 🙂

Men det interessante ved besøget var og blev indehaverens gennemgang af de mange forskelligartede processer, man giver sig af med på et moderne trykkeri, hvor der fremstilles tryksager af stort set enhver tænkelig slags.

Alt er digitalt

En af de ting, der hurtigt stod klart for os, var, at man i vore dage udelukkende arbejder digitalt. Materialet til mange af trykopgaverne modtages i en e-mail, hvorefter trykkeriet bearbejder den tilsendte fil, så den passer til de programmer, man anvender i trykkeriets computere.

Der er dog også opgaver, hvor trykkeriet udfører det egentlige grafiske arbejde, og man har for eksempel ansat to grafikere, som udarbejder layout på opgaver til de kunder, der ønsker det. Trykkeren fortalte, at man i hans virksomhed udfører mange plakater ( se mere her ) til forskellige formål. I den slags tilfælde modtager man ofte fra kunden en rå skitse over, hvordan det endelig resultat skal se ud.

Derefter går trykkeriets grafikere i gang med at skabe selve layoutet, og vi fik bestemt indtryk af, at de er dygtige til den slags på trykkeriet. På væggene var der ophængt mange eksempler på plakater, som er fremstillet på trykkeriet. En del af dem lignede kunstværker af høj kvalitet, mens andre bare skulle have et budskab ud – blandt de sidstnævnte var der en del valgplakater.

Trykkeren fortalte og de forskellige teknikker, man betjener sig af på trykkeriet. Noget af det mere interessante for os lægfolk var hans demonstration af, hvordan man bruger laserteknologi til trykning af de opgaver, der kræver noget ekstra. Det er i mange tilfælde netop plakaterne. Og det foregår ofte i puljetryk – læs om det her.

Lasertryk bliver mere og mere udbredt, fortalte trykkeren, for man kan med den metode opnå en skarphed i trykket, som er absolut i top. Han havde til rundvisningen forberedt et eksempel til os. Først viste han os en lille plakat på en computerskærm, hvorefter han sendte den videre til trykmaskinen og bestilte plakaten i 22 eksemplarer, så vi besøgende hver kunne få et eksemplar med hjem.

Det var fascinerende at se, hvor hurtigt hele den proces forløb, og jeg kan roligt sige, at vi alle var lidt benovede.

 

Related Posts