Menu Luk

Hans Jørgen har brug for en god forsvarer nu

Gennem mange år har jeg betragtet min fætter, Hans Jørgen, som hæderligheden selv, så jeg blev i høj grad overrasket, da jeg via et andet familiemedlem for et par måneder siden hørte, at han var kommet i politiets søgelys og formelt var blevet sigtet for skyldnersvig.

Sagen var den, at Hans Jørgens lille brugtbilfirma var bukket under for manglende omsætning, så han på et tidspunkt var tvunget til at indgive konkursbegæring. Det havde han gjort via sin advokat, og det blev så af retten besluttet, at han kunne drive forretningen videre under kurators skarpe overvågning, mens behandlingen af sagen stod på.

Det var egentlig ikke, fordi hans gæld var så forfærdelig stor, men Hans Jørgens udsigter til overhovedet at få betalte sine kreditorer var tilsvarende dårlige, og han kunne ikke opnå aftaler med kreditorerne ad frivillig vej, hvorfor en konkurs syntes uundgåelig.

Der skete så det, mens juristerne behandlede konkurssagen, at Hans Jørgen fik held til at sælge to af de brugte biler, han havde i sin forretning. Han lod pengene fra salget gå ind på sin bankkonto i den tro, at han så i hvert fald ikke havde begået noget ulovligt.

Han havde blot glemt at spørge kurator om, hvad han skulle gøre med pengene fra de to bilsalg. Hvis han havde gjort det, ville han selvfølgelig have fået besked på at aflevere pengene til kurator, som så ville sætte dem ind på en konto, der var spærret for Hans Jørgen.

Da kurator opdagede, hvordan det hang sammen, følte han sig forpligtet til at indgive en politianmeldelse på trods af Hans Jørgens bedyrelser af, at han ikke vidste, han havde gjort noget galt.

Det var et problem for Hans Jørgen, at han ikke bare kunne tilbyde at overføre alle pengene fra sin egen konto til kurator. Det kunne han ikke af den simple grund, at der naturligt nok havde været overtræk på hans konto. Det var blevet dækket ind af pengene fra salget af de to biler, så der nu var overskud, men banken var ikke til sinds at lade ham hæve mere end det nettobeløb, han havde på kontoen.

Hans Jørgen fandt frem til en dygtig forsvarer, som kunne støtte ham i den retssag, han forventede. Advokaten foreslog et mæglingsmøde med både politiet, banken og kurator, for sagen var jo, at Hans Jørgen ikke selv havde fået så meget som en krone ud af sin handling, selv om den ifølge straffeloven udgjorde en form for økonomisk kriminalitet.

Parterne blev enige om at frafalde en egentlig straffesag mod Hans Jørgen ud fra den betragtning, at han på ingen måde havde beriget eller haft hensigt om det. Politiet har valgt at give ham et tiltalefrafald, som rent teknisk betyder, at han efter politiets opfattelse har begået noget ulovligt, men af så beskedent omfang, at man ikke vil rejse en sag mod ham.

Samtidig med den for Hans Jørgen noget pinlige affære, modtog han et tilbud fra en anden bilhandler om at overtage hele hans lager af brugte biler. Det har forhindret konkursen, men Hans Jørgen valgte at lukke sin forretning. Og i dag er han heldigvis ude af den omgang gæld, han fik sat sig i efter at have faldet for fristelsen til hurtige lån et par gange.

[box] Husk altid, at i en sag i det danske retssystem, er den anklagede som udgangspunkt altid uskyldig, til der måtte falde en dom.[/box]

Related Posts