Menu Luk

Sælg for helvede

For nogle af mine kolleger i salgsafdelingen har det været noget af en brat opvågnen, efter at vi for godt et halvt års tid siden fik ny chef for salgsafdelingen. Tidligere var der nok en udbredt holdning i retning af, at det gik jo fint med afsætningen, og virksomhedens omsætning voksede år for år, så de fleste af os var nok indstillet på, at tingene bare skulle fortsætte som hidtil.

Men vores nye salgschef mente noget helt andet, for han har helt åbenbart ambitioner om, at firmaet skal vokse endnu mere i kraft af øget omsætning, og allerede kort efter hans tiltrædelse i stillingen bekendtgjorde han på et møde, at han ville igangsætte et omfattende program for efteruddannelse af alle sælgerne.

Plan for uddannelse af sælgere

Og der gik heller ikke længe, før han fremlagde en stor plan for, hvordan vi kunne blive dygtigere som sælgere og sikre firmaet et mersalg i en temmelig ambitiøs størrelse. For mit eget vedkommende var jeg faktisk glad for de nye planer, for hvem vil ikke gerne blive dygtigere til sit arbejde, tænkte jeg. Men en del af mine kolleger gik faktisk rundt og surmulede, for de opfattede åbenbart salgschefens tiltag som et udtryk for, at de faktisk ikke var dygtige nok – og det mente de selvfølgelig selv, at de var.

Men under alle omstændigheder måtte vi i gang med efteruddannelsen, som primært bestod i nogle få timers undervisning hver uge i seks uger. Vores nye salgschef havde fået fat på de forskellige foredragsholdere eller undervisere, som hver især er eksperter på deres specielle felt.

Vores første foredrag handlede om at udvikle salgskultur, så vi alle i afdelingen kunne følge de samme retningslinjer i vores salgsarbejde. Det var en kvindelig foredragsholder, som havde specialiseret sig i at analysere en lang række firmaers salgskultur og finde frem til de elementer i et firmas salgskultur, der styrker salget. Hun var særdeles viden om emnet, og vi fik vist alle sammen meget ud af den seance.

Langt det meste af vores arbejde har tidligere bestået i at servicere eksisterende kunder, men vores nye salgschef havde som sagt ambitioner om en stor vækst, og derfor havde han som led i vores program for efteruddannelse også indkaldt en ekspert i opsøgende salg, så vi kunne blive bedre klædt på til at skaffe nye kunder.

Nogle af mine kolleger fik sig lidt af en overraskelse den dag, for de har været i vores firma i en lang årrække og har ikke tidligere beskæftiget sig med nogen form for salgstræning, fordi de udelukkende har beskæftiget sig med at servicere en fast kundekreds. Selv har jeg i mit tidligere job beskæftiget mig meget med opsøgende salg, så jeg kunne nikke genkendende til meget af det, som den pågældende foredragsholder underholdt os med.

Vi havde også en eftermiddag, hvor det udelukkende handlede om telefonsalg, og det var ganske interessant og på samme tid underholdende at høre foredragsholderen give en række eksempler på, hvordan man i hvert fald ikke skal opføre sig i telefonen, når man vil hyre nye kunder.

Related Posts