Mere plads i hjemmet

Mere plads i hjemmet

Det blev lidt uventet til noget i retning af langtidsleje, da vi i familien fik brug for noget midlertidig lagerplads til en del af vores bohave. Baggrunden var, at vi havde besluttet at udvide vores lille parcelhus betydeligt i stedet for at forsøge at sælge det og købe et større, der bedre matchede vores pladsbehov i takt med, at familiens størrelse var vokset fra oprindeligt to – min kone og mig – til nu fem, idet vi har fået tre børn.

Tilbygningen til vores hus var ganske omfattende, så en del af det oprindelig hus blev ubeboeligt i byggeperioden. Håndværkerne var flinke til at indrette sig tidsmæssigt, så generne for os blev så små som muligt. Men nogle af vores møbler måtte vi simpelt hen have opbevaret et andet sted.

Derfor kontaktede jeg et såkaldt lagerhotel for at få løst opgaven. Det var i realiteten helt problemfrit, og jeg blev mødt med stor venlighed og god service.

Byggeperioden var heldigvis om sommeren, for det er nu en gang nemmere at klare sig med begrænset plads på den årstid, og vi havde i øvrigt også perioder uden varme, fordi der skulle udføres en del arbejde med varmerør, idet vi havde valgt at få gulvvarme i hele den nye del af huset.

Da ombygningen var ved at være tilendebragt, og vi igen fik plads til alle vores møbler, lejede jeg en stor trailer for at fragte vores møbler hjem fra deres opmagasinering. Da jeg kom ud til lagerhotellet, kom jeg i tanker om, at jeg havde glemt at opsige lejemålet i tide, selv om firmaet havde mindet mig om det, da vi kørte møblerne derud.

Nå, heldigvis var der tale om en forholdsvis vis billig lager leje, så det blev ikke det helt store beløb, jeg ville miste i den anledning. Jeg talte med indehaveren om tingene, og han spurgte, om jeg ikke havde noget andet, jeg havde behov for at få opmagasineret i de uger, lejemålet endnu løb. Det slog mig, at det nu var ved at blive efterår, og vores egen garage hjemme ved huset var endnu ikke bygget – den havde fået lov at vente til sidst. Derfor kunne jeg faktisk godt bruge et sted til at opstalde min motorcykel for vinteren – eller i hvert fald indtil håndværkerne var færdige med garagen og redskabsskuret. Og der blev også plads til en helt ny motionscykel faktisk!

Indehaveren af lagerhotellet fortalte, at han faktisk havde mange motorcykler stående om vinteren, for en del mennesker har ikke velegnede muligheder for opbevaring af den slags køretøjer derhjemme. Jeg slog med det samme til og aftalte, at min motorcykel kunne stå i lagerhotellet hele vinteren for en ret beskeden “husleje”. Den fyldte ikke nær så meget som de møbler, vi havde haft stående i vores lille bid af den store hal, så jeg kunne slippe med kun et par hundrede kroner om måneden for den plads, motorcyklen optog.

Det var en god løsning, men i løbet af vinteren blev vores nye garage helt færdig, og jeg havde på forhånd taget højde for, at den også skulle kunne rumme min motorcykel, så næste vinter får den lov til at blive herhjemme.

Tags: # # #