Find dine bøger online

Find dine bøger online

Det er efterhånden ikke nogen hemmelighed, at flere og flere ting sælges online. Hvert år bliver Dansk E-handelsanalyse udarbejdet blot for at understrege, at handlen på nettet er steget i forhold til det foregående år. En af de ting, som er særligt populært at købe på nettet, er bøger.

Dels fordi man som regel kan spare penge på dem i forhold til at købe dem i boghandlen. Og dels fordi udvalget ofte er lidt større på internettet. Har du ikke brug for, at bogen skal være splinterny, har du også rig mulighed for at søge efter den i brugt stand.

Fyrtårnet bag det hele: Amazon.com
En af de sider, der har været foregangsmænd for salg af bøger på nettet, er Amazon.com. Selskabet har hovedsæde i Seattle, USA, og hjemmesiden har siden 1995 solgt bøger på nettet. En af Amazon’s store forcer har været at tage udgangspunkt i kunden. Når en kunde har søgt på en bog, kommer der samtidig forslag til andre bøger, som kunne have interesse. På den måde får hjemmesiden skabt merslag ved at tage udgangspunkt i kundens interesseområde. Derudover har Amazon et stort udvalg af faglitteratur, så du kan finde diverse lærebøger på deres hjemmeside. Det kan være en fordel, hvis du er studerende og skal have mange engelsk-skrevne lærebøger. Ligeledes har Amazon kombineret muligheden for at købe nye som brugte bøger, så man altid kan finde en rigtig god pris på deres side.

Alternativer til Amazon
Amazon har naturligvis været en inspiration for mange andre onlineforhandlere af bøger, som ligeledes arbejder med konceptet omkring at anbefale lignende bøger. På den måde har Amazon fået konkurrence fra ganske almindelige boghandlere, som har valgt at åbne en online shop. Graden af konkurrence svinger dog fra side til side. Bog & Idé har for eksempel valgt at åbne en online shop som pendant til deres fysiske forretninger. Ulempen her er dog, at udvalget er forholdsvist beskedent samtidig med, at de kører samme pris som i butikken – ergo er der ikke sparet andet end tid. Andre sider har blot bøger som én af deres varegrupper, hvor musik og film ligeledes kan erhverves fra forhandleren. Fordelen er her, at du kan supplere dit køb af bøger op med en CD eller DVD uden at skal betale ekstra fragt. Ulempen kan være et beskedent udvalg, og det vil være usandsynligt, at du finder et stort sortiment af faglitteratur. Prisen vil dog til gengæld være noget lavere på disse sider, så hvis du er på udkig efter skønlitterære bøger, er der penge at spare.

Køb skolebøger på nettet
Vi kender alle sammen opslaget med små lapper påskrevet telefonnummer, hvor en studerende af ældre årgang sælger sine brugte bøger til nye studerende. Enhver opslagstavle på diverse universiteter har på et eller andet tidspunkt haft æren af at være display for sådan et opslag. Men også denne form for bogsalg har fået en plads på internettet. Her findes diverse sider, hvor du både kan sælge og købe brugte bøger, så du ikke skal slagte din bankkonto helt ved skolestart. De fleste af disse hjemmesider giver mulighed for at angive, hvilken stand bøgerne er i samt hvor meget overstregning, der er foretaget.

Ovenstående er kun et lille udpluk af, hvad der findes af boghandel på internettet. Har du ikke det store behov for at sidde med en bog, kan du også vælge at hente bogen elektronisk til din smartphone eller tablet. Det sparer naturligvis en del papir, men når alt kommer til alt, har det dog ikke samme charme som at sidde med en rigtig bog.